STRAATVONK


We delen de publieke ruimte met elkaar. Maar niet iedereen voelt zich er veilig. Hoe ervaren jongeren in Rotterdam de straat? 
In samenwerking met stichting Dona Daria en stichting Fairspace onderzochten we hoe jongeren de straat ervaren. Het resultaat: audiotour straatvonk.


AUDIOTOUR

Loop je langs of loop je om? Kijk je aan of kijk je weg? Binnen een fractie van een seconde beslissen we over interacties op straat. Maar op basis van wat?

Straatvonk neemt je mee door je eigen buurt. Je hoort interviews met jongeren uit de wijken Feijenoord, Rozenburg en Delfshaven in Rotterdam over de straat. Hoe kun je jezelf zijn op straat? Wanneer voel jij je veilig? Hoe delen we deze ruimte met elkaar? Tijdens de audiotour word je aangemoedigd om op een andere manier naar de straat te kijken en om contact te maken met de mensen die je tegen komt. Slaat er een vonkje over?

In de audiotour is bewust gekozen om verschillende perspectieven te laten horen: zowel jongens als meiden, wat jonger en wat ouder en met verschillende achtergronden. Zo zie je hoe iedereen zijn eigen beleving van de straat heeft. We hebben niet altijd invloed op de omgeving of op de ander, waar we wel invloed hebben is op ons eigen gedrag.


 

ONDERZOEK  
          
We gingen de straat op in drie deelgemeenten van Rotterdam en interviewden meer dan 50 jongeren die we tegenkwamen. We vroegen ze over hun ervaringen van de straat, wanneer ze zich (on)veilig voelen en hun interacties met andere mensen op straat. We maakten een bewuste keuze om niet alleen maar meisjes en vrouwen te interviewen, maar ook juist jongens en jongemannen. Hoe wordt er op hen gereageerd? En hoe vinden ze het dat vrouwen bang voor hun zijn?  
Een duidelijk inzicht wat tijdens het onderzoek ontstaat, is dat je weinig invloed hebt op de straat. Je kunt kiezen waar je werkt, in welke straat je woont of wie je bij je thuis uitnodigt. Maar je kunt niet kiezen wie je op straat tegenkomt. Tegelijkertijd moet je gebruik maken van deze publieke ruimte om je te verplaatsen (of te verblijven, ook dit verschilt per persoon). Daardoor is het ook een plek waar verschillende perspectieven, verschillende werelden elkaar ontmoeten. En waar verschillende werelden elkaar ontmoeten, kan wrijving en ongemak ontstaan. Kunnen we hiervoor openstaan en dit als iets moois zien? Kunnen we spelen met onze invloed op deze rommelige ruimte? Door iemand aan te kijken of gedag te zeggen, kan ineens een contactmoment ontstaan.

In september presenteerden we de audiotour in de drie deelgemeenten in Rotterdam. We luisterden de audiotour en faciliteerden een nagesprek.  

zomer 2021 


INITIATIEF

stichting Fairspace, stichting Dona Daria

ONDERZOEK

SMELT, stichting Fairspace, stichting Dona Daria

AUDIOTOUR

SMELT in samenwerking met  Femke Bosma.

FOTOGRAFIE

Fleur Mulder

FINANCIELE ONDERSTEUNING

Gemeente Rotterdam


SMELT 

info@collectiefsmelt.nl
06  44 58 61 49 (Dorian)
Claes de Vrieselaan 72
3021 JS Rotterdam