ONTWAPENS


(2022/2023)

Ontwapens zijn objecten die metafoor staan voor de persoonlijke, zachte kwaliteiten van agenten in het contact maken met burgers.


Binnen het programma Social Design Politie werden we gekoppeld aan wijkagente Lily Habra. Al snel viel het verschil in aanpak tussen verschillende politiecollega’s op. Aan de ene kant repressief en aan de andere kant verbindend. De extreme verschillen in visie en aanpak zorgen voor onrust op de werkvloer en in de samenleving. 
Met Ontwapens maken we zachte, persoonlijke, eigenschappen van agenten net zo concreet als de wapens die aan hun riem hangen. Hiermee willen we het repertoire van contact maken met burgers verrijken en agenten uitnodigen deze manieren net zo serieus nemen als de repressieve vormen van handelen.


VERSCHILLENDE AGENTEN 


Iedere agent is anders. Agenten dragen weliswaar hetzelfde uniform, maar iedere agent roept iets anders op in datzelfde uniform en handelt op zijn eigen manier. In het negatieve geval ervaren jongeren die in contact komen met de politie politiegrilligheid. Agent A reageert op jouw gedrag door je op te pakken, agent B neemt contact op met je ouders. Aan de ene kant van het spectrum de repressieve agent en aan de andere kant van het spectrum de verbindende agent. Beide zijn belangrijk, maar wie op welk moment? De ‘verkeerde’ agent tegenkomen op het verkeerde moment kan tot nare ingrijpende gevolgen leiden. 

De verschillen tussen agenten zijn enorm. En toch heeft de politie zichzelf vooral neergezet als één. Jarenlang is er beleid gevoerd waarbij uniformiteit en eenduidigheid het uitgangspunt vormde. Maar de wereld is te complex voor eenduidige protocollen. Met ontwapens willen we omarmen dat iedere agent verschillend is en hiermee werken. Hoe kunnen agenten hun lichaam, voorkomen en persoonlijke eigenschappen bewust inzetten als instrument? Hoe halen we die kwaliteiten boven? En hoe zorgen we ervoor dat deze kwaliteiten net zo serieus genomen worden als de wapens die aan de riem hangen?De afbeelding hierboven staat op de website van de politie. ‘Het gesprek is ons beste wapen’. Maar op welke manier voer je zo’n gesprek dan? Waarom zijn de gewelddadige manieren zo concreet en goed uitgewerkt en de niet-gewelddadige manieren niet? 


PERSOONLIJKE ONTWAPENS


In een diepgaand één op één gesprek leert wijkagente Lily Habra haar collega echt goed kennen en achterhaalt diens persoonlijke kwaliteiten om een situatie te de-escaleren zonder daarbij geweld of wapens in te zetten. Deze eigenschappen worden vervolgens vertaald naar een prototype ontwapen. In een groepssessie reflecteren de agenten op elkaars ontwapens, welke vervolgens worden aangepast en uitgewerkt tot een object. Op de foto hieronder zie je het prototype van Lily’s ontwapen ‘Relatielasso’. Dit Ontwapen kun je ook zien op de infographic hieronder.
Ontwapens zijn altijd een mix van de persoonlijke kwaliteiten van een agent, diens voorkomen en algemene strategieën in het contact maken met mensen zoals bijvoorbeeld luisteren. En zoals aan iedere positieve karaktereigenschap zit er ook aan een Ontwapen altijd een schaduwkant.

 MANIEREN OM CONTACT TE MAKEN 


De collectie Ontwapens vormt een concrete collectie van manieren om contact te maken met burgers. Agenten die zich bewust zijn van hun eigen ‘ontwapen’ kunnen deze bewust inzetten en deze eigenschap ook communiceren met hun collega’s. Op deze manier staat een agent meer in zijn of haar kracht en kunnen agenten beter samenwerken. 
SAMENWERKING


Dit project is een samenwerking tussen ons en wijkagente Lily Habra. In deze video hieronder kun je meer over onze samenwerking horen. We zijn momenteel bezig met het vervolg van het project zodat meer agenten bewust worden van hun eigen Ontwapen en deze in hun werk in kunnen zetten.


PRESENTATIE


Afgelopen oktober 2022 presenteerden we Ontwapens op de Dutch Design Week in de embassy of Safety in het klokgebouw. Ook hosten we een workshop Ontwapens maken met verschillende agenten. Er werd een artikel gepubliceerd in het Brabants Dagblad over Ontwapens. 

INITIATIEF

Ontwapens is ontstaan binnen het programma social design politie. Een samenwerking tussen de Nationale Politie en ontwerper Tabo Goudswaard waarbij wijkagenten worden gekoppeld aan ontwerpers en kunstenaars.

ONDERZOEK

SMELT in samenwerking met Lily Habra 

VORMGEVING

SMELT, Dieuwertje Boekholtz

FINANCIELE ONDERSTEUNING

Nationale politie, binnen het programma social design politie.


SMELT 

myrthe@smeltsmelt.nl
06  34 18 15 68 (Myrthe)
Torenallee 22-04 
5617 BD Eindhoven