ONDERSTREEP DE STADDesign chewing is een festival dat activiteiten biedt voor kritische reflectie rondom design. We onderzochten hoe we onze professionele ik los kunnen laten en vanuit daar reflecteren op design. 
We maakten een audiowandeling voor 2 personen die je stimuleert op een andere manier naar de stad Rotterdam te kijken. Hoe verhouden de kijker en datgeen wat de kijker ziet zich tot elkaar?


Lees de stad Rotterdam als een oud boek: overal zie je sporen van degene die het voor jou gelezen heeft. Onderstreep de Stad is een audio-wandeling die je aanmoedigt om met nieuwe ogen naar de stad te kijken. Twee personen, twee rollen: de één voelt en onderstreept, de ander kijkt en interpreteert. Samen creëren jullie een nieuw verhaal. Waar gaat dat van jullie over?


De audio wandeling is vanaf zondag 6 juni te bewandelen. Je loopt hem met 2 personen. De audiobestanden kun je hier vinden. Instructies voor de wandeling kun je
hier downloaden.


IN OPDRACHT VAN 


Design platform Rotterdam

CONCEPT 


SMELT

AUDIO


Mike BondSMELT 

info@collectiefsmelt.nl
06  44 58 61 49
Claes de Vrieselaan 72
3021 JS Rotterdam